Giới thiệu

Trung tâm Đông y chữa bệnh rụng tóc được thành lập trên cơ sở Nghị quyết 2168/NQ-TT của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nền đông y Việt Nam trong tình hình mới và kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y dược cổ truyền đến năm 2020. Trung tâm là một trong những đơn vị đầu ngành về chữa các bệnh rụng tóc bằng đông y tại Việt Nam.

Trung tâm có nhiệm vụ sau:
– Điều trị và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân
– Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về phòng ngừa điều trị các bệnh về rụng tóc bằng phương pháp đông y.
– Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đông y trong điều trị các bệnh rụng tóc tại Việt Nam.
– Tham gia thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức trong việc phòng ngừa và điều trị các bệnh rụng tóc trên phạm vi toàn quốc.
– Hợp tác quốc tế trong việc ứng dụng các phương pháp thủy châm, điện châm, yoga, dưỡng sinh trong việc điều trị các bệnh liên quan đến xương khớp.
– Phối hợp với các Trường đại học, Viện nghiên cứu, Hội Đông y thực hiện các đề tài nghiên cứu các loại dược liệu điều trị các bệnh về rụng tóc.
Trong những năm qua Trung tâm đã đạt được một số thành tựu sau đây:
– Công tác điều trị: Trung tâm điều trị có hiệu quả nhiều bệnh về rụng tóc bằng phương pháp đông y. Trong đó có một số bệnh đang là thế mạnh như: Chữa bệnh rụng tóc ở người thành niên, bệnh hói đầu, rụng lông tóc toàn cơ thể, rụng tóc theo mảng….
– Công tác huấn luyện và đào tạo: Trung tâm kết hợp với các Trường đại học, viện nghiên cứu thực hiện việc đào tạo bác sĩ, kĩ thuật viên điều trị các bệnh về rụng tóc.
– Công tác nghiên cứu khoa học: Trung tâm đã thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu tác động của thói quen đến nhóm bệnh rụng tóc. Nghiên cứu phương pháp phòng ngừa và điều trị các bệnh về rụng tóc.
– Công tác hợp tác trong nước và quốc tế: Trung tâm có quan hệ chặt chẽ với các cơ sở khoa học trong nước về đông, tây y. Trung tâm thường xuyên trao đổi học thuật với một số trung tâm xương khớp đông y của Nhật Bản, Hàn Quốc…
– Công tác sản xuất thuốc thảo dược: Trung tâm đã nghiên cứu bào chế thành công nhiều loại thuốc chữa các bệnh rụng tóc bằng nguồn dược liệu sạch, đem lại hiệu quả điều trị cao, được áp dụng trong các Trung tâm y học lớn của cả nước.