Bệnh tổ đỉa có lây từ người này sang người khác không?